In de media

Nieuw pachtcontract De Colle voor vijf jaar. (dinsdag 1 juni 2021)

KOLLUM – Stichting Campus Kollum heeft met de huidige uitbater van dorpshuis/zalencentrum/theater De Colle een nieuwe overeenkomst getekend voor de komende vijf jaar.

Maandagmiddag 31 mei vond de feestelijke ondertekening plaats. Namens het Campus bestuur waren aanwezig de heren Schotanus, Barkmeijer en Dam en namens de Colle het pachters echtpaar Theo en Ankje Witteveen.

Theo en Ankje Witteveen zijn destijds in september 2019 bij de opening van Campus Kollum een nieuwe uitdaging aangegaan. Samenwerken met het Lauwers College, Impuls Piter Jelles en de bibliotheek in een nieuw gebouw. Met een kersverse programmaraad de stilgevallen muziek- en theatervoorstellingen in Kollum nieuw leven in blazen. Nieuwe evenementen organiseren en het bieden van zaalruimte inclusief catering aan verenigingsleven, bedrijfsleven en andere organisaties.

Met een nieuw cultureel programma, danscursussen, diverse verenigingsactiviteiten, EHBO-cursussen, muziekschool en vele andere gebruikers ging De Colle bruisend van start. Ook nieuwe ideeën voor evenementen stonden op stapel. Totdat de Corona pandemie roet in het eten gooide. Alle activiteiten kwamen zo goed als stil te liggen en de ambitieuze plannen konden eerst de kast in.

Ondanks deze tegenslagen, zien Theo en Ankje Witteveen, samen met het bestuur van Stichting Campus Kollum voldoende perspectief om de komende 5 jaar met elkaar verder te gaan. In de samenwerking met de overige gebruikers is een goede basis gelegd en er zijn intussen vele ideeën en mogelijkheden voor de toekomst ontwikkeld.

De enthousiaste vrijwilligers van de programmaraad hebben een gevarieerd programma klaarliggen voor komend winterseizoen. In oktober wordt er een Bedrijven Expo gehouden. En ook het verenigingsleven kan binnenkort haar activiteiten weer oppakken binnen de Campus.

Als primeur kunnen we melden dat het kerstconcert van de Kast in de Colle ( wat helaas vorig jaar vanwege corona moest worden gecanceld) dit jaar doorgaat op 23 en 24 december. De exacte tijden volgen later.

Klik hier voor het filmpje.

    

 

 

Bedrijven Expo Noardeast-Fryslân (donderdag 20 mei 2021)

KOLLUM – Op 22 en 23 oktober 2021 zal in de Campus Kollum de eerste Bedrijven Expo Noardeast-Fryslan (BEN) plaatsvinden. De BEN-dagen zijn voor bedrijven, instellingen en overheden uit Noordoost-Friesland. Ondanks wat de naam doet vermoeden zijn deze dagen bedoeld voor geheel Noordoost Friesland en niet alleen of uitsluitend voor bedrijven, instellingen en overheden uit de gemeente Noardeast-Fryslân

Wethouder Jelle Boerema van gemeente Noardeast-Fryslân gaf donderdagavond 20 mei samen met de initiatiefnemers in de Campus Kollum het startschot voor de voorbereidingen van deze BEN-dagen.

Krachten bundelen
De BEN-dagen beogen om overheden, instellingen en bedrijfsleven en inwoners meer (onderling) met elkaar in contact te brengen om zo op de hoogte te komen van elkaars activiteiten, te ontdekken waar aanvulling en versterking mogelijk is, en zo krachten te bundelen. In een tijd waar samenwerking het verschil kan maken bieden de BEN-dagen het ideale platform voor wederzijds contact, uitwisseling en het benutten van kansen.

Waarom?
Een netwerkbeurs biedt bij uitstek toegevoegde waarde in een regio die groeit, relatief overzichtelijk is, en waar in korte tijd heel veel ontwikkelingen plaatsvinden. Het is in toenemende mate van doorslaggevend belang om contacten te leggen en onderhouden, te netwerken, te inspireren, kennis te delen en samen zaken te doen. Dat geldt voor zowel bedrijven en ondernemers, als voor overheden in Noardeast-Fryslân. De BEN-dagen biedt als geen ander een podium om het contact tussen overheid, instellingen en bedrijfsleven te stimuleren.

Opzet
De BEN-dagen vinden plaats in de nieuwe Campus Kollum. BEN-dagen biedt stands en vloeroppervlakte om te presenteren, promoten of te netwerken.
Organisatie

De organisatie van de BEN-dagen is handen van de exploitanten van de Colle, het centrum van gezelligheid, Theo en Ankje Witteveen ondersteund door Henk Reitsma en Sjouke Henstra. Binnenkort kunnen overheden, instellingen en bedrijven zich aanmelden voor deze expo. BEN-dagen hét ondernemersevent van Noordoost-Friesland waar ondernemers en non-profit organisaties bij elkaar komen om te netwerken, persoonlijk kennis te maken én kennis te delen. Aanmelden kan via:www.exponef.nl

KOLLUM – De theaterzaal van de Colle is sinds vrijdag nog mooier geworden door een prachtige super grote foto van het centrum van Kollum op de achterwand. (vrijdag 04 september 2020)

Wethouder Boerema heeft de foto onthuld en het is alsof je midden in het centrum van Kollum staat. Het aantrekkelijk maken van de achterwand was een wens van pachters echtpaar Witteveen. Zij zijn er ook zeer blij mee, het ziet er fantastisch uit.

De panorama foto is genomen door fotograaf Piet Douma en de firma Fotocadeau heeft hem aangeboden aan Stichting Campus Kollum voor de theaterzaal.

Alsof je in de Voorstraat zit. Zo zitten we vanaf vandaag in theater De Colle.